انتقادات و پیشنهادات

انتقادات، شکایات و پیشنهادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت‌های تک‌یدک، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند. همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.