تسمه دینام و کولر و هیدرولیک پژو TU5 و رانا دایکو (DAYCO)